Va fi Universitatea de Stat din Moldova capturată?

Ce este un „stat capturat”? Nu-i doar o noțiune abstractă. Este evident că un stat devine capturat prin subordonarea instituțiilor sale de importanță strategică unor grupări de interese. Cum? Aparent prin alegeri libere și democratice, transparente și corecte. În realitate, însă, prin acțiuni planificate, agresive și consecvente ale unor persoane cu funcții de decizie promovate și susținute de aceste grupări. Și multă dezinformare în mass-media afiliată, precum și din partea unor persoane care, de fapt, n-au nicio atribuție la mediul de referință (fie academic, sportiv sau cultural), dar, se pare, sunt profund interesați „de proces”, avându-și un rol bine definit în schema „cauzei comune”. Nu, nu vom contempla aici despre „Cosa Nostra”. Rămânem pe plaiurile mioritice, căci pare a fi cazul fulminant al alegerii pe 16 decembrie 2020 a rectorului Universității de Stat din Moldova (USM). Vă invităm să urmărim cronologia acestor evenimente, astfel încât cititorii să-și poată obiectiv și imparțial formula propriile concluzii. Doar fapte!

Început de mai 2020. Suntem în plină pandemie. Incertitudine totală referitor la finalizarea anului de studii. Este firesc că Consiliul de Administrație al USM să fie convocat de urgență, la data de 12 mai 2020, cu un singur subiect enunțat pe ordinea de zi: „.Organizarea evaluării finale on-line (susținerea tezelor de licență/ master, a examenelor de licență). (Raportor – profesor universitar Otilia Dandara, prorector  pentru activitatea didactică)”. Această convocare, care a fost expediată pe adresele de email ale membrilor Consiliul de Administrație al USM, conținea o avertizare scrisă cu text de culoare roșie, dat fiind o ședință cu prezența fizică a membrilor Consiliului de Administrație (Anexa 1):

Stimați membri ai Consiliului de Administrație! 

Având în vedere prevederile în vigoare potrivit cărora se face posibilă convocarea în ședințe cu prezența a  cel mult 50 de persoane (Consiliul  de Administrație este constituit din 32 de persoane!), vă rugăm să asigurați prezența la acest for, respectând distanța și alte măsuri de protecție: mănuși, mască.

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

Mesajul a fost expediat în ajunul ședinței la ora 14:50. În aceeași seară, însă, zeci sau poate chiar sute de angajați ai USM mai primesc un mesaj electronic, expediat de pe adresa oficială de email a rectorului USM cu subiectul „Manifest de adio”, unde rectorul Gheorghe Ciocanu declară, printre altele: „Preconizam pentru luna iunie, prin decizia Consiliului Strategic, inițierea alegerilor rectorului USM (sunt în ultimul mandat care expiră la 03.09.20). La prima etapă – înregistrarea candidaților, iar în toamnă comunitatea academică urma să selecteze viitorul rector. Pe 03.07.20, cu două luni înainte de expirarea mandatului, vroiam să-mi prezint demisia pentru asigurarea unor alegeri corecte a viitoarei conduceri…” (evidențierea textului din mesajul rectorului Gh. Ciocanu ne aparține).

Confuzie totală în rândurile USM-iștilor în seara zilei de 11 mai 2020!

Lucrurile s-au limpezit în ziua următoare, când doi reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) s-au prezentat pe 12 mai 2020 la ora 10:00 în Sala Senatului USM și au anunțat ordinul nr. 572-p din 30 aprilie 2020, semnat de ministrul Igor Șarov ca reprezentant legal al fondatorului, în fața membrilor adunați ai Consiliul de Administrație, care au aflat că ministrul Igor Șarov a desemnat exercitarea atribuțiilor de rector și dreptul de primă semnătură prorectorului pentru activitatea didactică Otilia Dandara, temei fiind consimțământul O. Dandara nr. 247 din 30 aprilie 2020 (Anexa 2).

S-a reproșat oare organizatorilor adunării de ce nu-i prezent și rectorul Gh. Ciocanu? Sau poate unii juriști s-au întrebat discret cum e posibil așa ceva? Doar în Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014 nici nu există funcția de „prorector cu exercitarea atribuțiilor de rector”, iar în p.9 al Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova (Anexă la ordinul nr. 09 din 14 ianuarie 2015), semnat de ministra Maia Sandu, este stipulat clar faptul că ”În cazul eliberării rectorului din funcție înainte de expirarea mandatului, inițierea procesului de alegere a rectorului se face de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (în continuare CDSI) prin publicarea unui anunț, în termen de 10 zile de la data când funcția devine vacantă. Până la data alegerii rectorului, fondatorul instituției de învățământ numește un rector interimar” (evidențierea textului ne aparține). Să înțelegem că funcția de rector interimar a rămas vacantă?

Mai există un detaliu caracteristic pentru luna mai 2020 și se referă la atenția sporită față de securizarea câmpului informațional al USM. În săptămâna precedentă, la data de 7 mai 2020, s-a desfășurat ședința în format mixt a Senatului USM, care a finalizat cu scandal. Motivul pare a fi unul banal: insistența cu care a fost promovată intactă „varianta actualizată” a Procedurii operaționale „Emiterea, procesarea și afișarea informațiilor și documentelor pe pagina WEB a USM”, fără a se încerca măcar de către moderatoarea ședinței, prorectorul Otilia Dandara, să fie anunțate și puse la vot câteva propuneri expediate de către membrii Senatului la proiectul respectiv de decizie. De remarcat pct.7.2: „Trierea, validarea și formatarea informațiilor (n.a. – paginilor web ale structurilor universitare) se realizează la nivelul Prorectorului Relații Internaționale.” Totodată, la această procedură se face referință în Dispoziția nr. 01/478 din 6 mai 2020, emisă cu o zi înainte de data ședinței Senatului USM (sic!), în pct.5 al căreia se menționează că, în conformitate cu Procedura operațională „Emiterea, procesarea și afișarea informațiilor și documentelor pe pagina WEB a USM”, va fi plasat pe site-urile universitare „…doar materialul aprobat de și primit de la Prorectorul pentru Relații Internaționale, responsabil de site-urile USM”. În perioada imediat de după alegerile rectorului USM, pot fi observate mai multe materiale despre conf.univ., dr. Igor Șarov publicate pe site-ul usm.md și pagina oficială de Facebook a Universității cu un conținut aparent promoțional.

În perioada estivală ministrul Igor Șarov aprobă noua componență a Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) de la USM, conform ordinului MECC nr. 596 din 29.06.2020), iar prin ordinul nr. 1159 din 22.10.2020 ministrul Igor Șarov modifică componența CDSI al USM chiar în ziua convocării ședinței CDSI, la care a fost inițiat procesul de alegere a rectorului USM și anunțarea concursului (sic!). Conform art.104, pct.1, lit.f din Codul Educației, anume CDSI este organul de conducere din cadrul universității care organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector.

Întâmplător sau nu, dar la fel în această perioadă ministrul Igor Șarov aprobă prin ordinul nr. 696 din 21.07.2020 și noua componență a Consiliului de etică și management, care funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1048 din 29.10.2015, fiind o structură deliberativă independentă la nivel național, și care are dreptul să antreneze experți consultați pentru verificarea responsabilității publice și a eticii la nivelul sistemului de învățământ superior, conform prevederilor Codului educației (art.5 din Regulament), precum și, conform art. 26, se pronunță asupra problemelor de etică universitară și examinează cazurile de abateri de la responsabilitatea publică a instituțiilor de învățământ superior semnalate prin sesizări sau prin autosesizări.

În luna iunie 2020 este declanșată și reorganizarea unor instituții de învățământ superior, care culminează prin depunerea de către ministrul Igor Șarov la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a cererii nr. 04/1-07/3345 din 30.06.2020 privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior”, unde este stipulat că Universitatea de Stat din Moldova (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (persoană juridică absorbită), a se vedea procesul-verbal nr.33 al ședinței Guvernului din 31 iulie 2020. Deciziile finale, însă, asupra acestei fuziuni (absorbție) au fost luate tocmai la ședința Senatului USM din 20 octombrie 2020. Autorii acestui studiu nu cunosc detalii ale procesului de absorbție, care ar putea fi un subiect separat de investigație. Din documentele aprobate de Senatul USM, totuși, se cunoaște că au fost angajate (prin transfer) 250 de persoane, inclusiv 11 cadre didactice, 24 persoane  reprezintă personal administrativ și auxiliar; 60 persoane – implicate în proiecte de cercetare, 16 directori de școli doctorale și 118 conducători de doctorat, iar statele de personal de conducere, auxiliar și de deservire, au fost majorate cu 29 unități (1 unitate – modificare, 28 unități – incluse). În această decizie a Senatului USM nu este stipulată și funcția de prorector pentru învățământ cu frecvență redusă, în care a fost desemnată doamna Aurelia Hanganu, ex-rectorul USDC, care ulterior a făcut campanie electorală pentru candidatul Igor Șarov. Apropo, întâmplător sau nu, dar tot la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, ministrul Șarov a fost angajat în anul 2020 pe post de cercetător științific într-un proiect de cercetare Program de stat, https://ancd.gov.md/ro/content/registrul-cercetătorilor.

Acum mai poți vedea pe site-ul USM, http://usm.md/?page_id=1908, CV-urile, interviurile și programele manageriale a 3 din cei 4 candidați înregistrați la alegerile rectorului USM. Am accesat și noi aceste CV-uri și ne-am documentat. Cum se zice, mai bine mai târziu decât niciodată. Doi candidați, Florentin Paladi și Serghei Brînză, sunt doctori habilitați, profesori universitari și au o bogată carieră academică și de cercetare. Candidatul Florentin Paladi este prorector pentru activitatea științifică la USM din 2014, iar candidatul Serghei Brînză este decan ales al Facultății de Drept de la USM. Apare o ușoară confuzie. Dar cine este decanul Facultății de Fizică și Inginerie? Doar așa a fost prezentat candidatul Florentin Paladi în mai multe știri din mass-media și chiar într-un publicație a studenților de la USM intitulată „Vox USM”.

Ne mai documentăm puțin și răspunsul iese la suprafață tot din CV-uri. Domnii Șarov și Paladi au activat ambii ca decani până la plecarea de la USM în 2013 a domnului Șarov în funcția de viceministru la Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Totodată, la conferențiarul universitar și doctorul în istorie Igor Șarov am observat în dreptul rubricii „Locul de muncă” următoarea formulare: „Candidat la funcția de rector al Universității de Stat din Moldova”. Suntem confuzi. Doar Dumnealui, la demiterea din funcția de ministru pe 9 noiembrie 2020, cu patru zile după depunerea dosarului personal la concursul de rector al USM, declara public că revine la activitatea de cercetare? Nu ne lăsăm bătuți și accesăm profilul cercetătorului Igor Șarov pe Google Scholar, https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ps-60foAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate, poate aici ne-ar surâde norocul. Dar rămânem într-o confuzie totală: din anul 2013 și până în prezent nu este înregistrată nicio publicație a cercetătorului Igor Șarov (Anexa 3). Găsim și o posibilă explicație, căci tot din 2013 Igor Șarov este „Oficial guvernamental” și militant activ al PDM, așa cum se prezintă Dumnealui pe pagina oficială de Facebook.

Dar cum rămâne atunci cu depolitizarea sistemului de învățământ? Conform documentului ”Carta Universității de Stat din Moldova”, http://usm.md/wp-content/uploads/2015/04/Carta_USM__EDU-1.pdf, , art. 1, pct.4, USM este o instituție apolitică. La dezbaterile publice online din data 30 noiembrie 2020, în prezența a circa 180 de martori, candidatul Igor Șarov a declarat că s-a suspendat din funcția de Vicepreședinte PDM. Însă, din postarea, în seara turului 2 al alegerilor rectorului, pe pagina oficială de Facebook a șefului său de partid, Pavel Filip, reiese că Igor Șarov a mințit si nu s-a suspendat (https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Democrat_din_Moldova, a se vedea Anexele 4 și 5).

Am încercat în continuare să vedem CV-ul și programul de activitate ale prorectorului Otilia Dandara, și ea candidat înregistrat la alegerile pentru postul de rector al USM, dar este lipsă pe site-ul Universității. De la angajații USM am aflat, că Igor Șarov și Otilia Dandara au participat împreună la toate întâlnirile cu electorii USM, deși nici unul din ei nu și-a retras oficial candidatura. Mai mult ca atât, se poate vedea că, la 20 noiembrie 2020, Igor Șarov a declarat public pe pagina sa oficială de Facebook că și-a consolidat eforturile cu doamna Otilia Dandara cu care formează „o echipă”. Prorectorul Otilia Dandara a coordonat și aspectele tehnice de organizarea a alegerii rectorului, cum ar fi confecționarea ștampilei de vot și tipărirea buletinelor, iar pe la USM se zvonește precum că au fost falsificate 100 buletine de vot.

Suntem informați printr-o avalanșă pestriță de surse media precum că rectorii aleși ai UTM și USM, Bostan și Șarov, ar fi împiedicați să-și îndeplinească atribuțiile. Așadar, ne întrebăm și noi dacă vor mai fi în Republica Moldova universități capturate?

Anexa 1.

Anexa 2.

Anexa 3.

Anexa 4.

Anexa 5.