Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de marți, 09 martie 2021, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale. Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău. Ordinea de zi a şedinţei din 09 martie 2021: 1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în ...

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a convocat reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport, directorii instituțiilor de învățământ preșcolar, într-o ședință de lucru online, pe subiecte ce se referă la organizarea procesului calitativ de alimentație, în contextul reglementărilor speciale de activitate în perioada pandemică. În cadrul ședinței, Angela Cutasevici a menționat despre importanța respectării în continuare a reglementărilor speciale de ...

Vineri, 05  martie  2021, ora 14.00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala de ședințe a CMC), va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiului municipal Chișinău.  Ordinea de zi a ședinței:  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea asistenței ...

Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 01 martie 2021, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale. Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău. Ordinea de zi a şedinţei din 01 martie 2021: 1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în ...

Marți, 02 martie 2021, ora 11:00, în sala de ședințe a CMC, va avea loc ședința Comsiei pentru construcții, arhitectuă și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău.  Ordinea de zi a ședinței: 1.     Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică. RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii ...

Primăria municipiului Chișinău informează că managerii combinatelor școlare și alți agenți economici de profil au fost convocați miercuri într-o ședință, prezidată de viceprimarii Angela Cutasevici și Inga Ionesii, unde s-a discutat despre măsurile privind îmbunătățirea procesului de alimentație a elevilor din municipiu. La eveniment au mai participat reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport și șefii direcțiilor educație din sectoare. ...

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a convocat reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport, directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, într-o ședință de lucru online, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de infectări cu COVID-19. La eveniment au participat și reprezentanții Centrului de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Angela Cutasevici a subliniat despre importanța respectării în continuare a regulilor ...

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a convocat reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport, directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, într-o ședință de lucru online, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de infectări cu COVID-19. La eveniment au participat și reprezentanții Centrului de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Angela Cutasevici a subliniat despre importanța respectării în continuare a regulilor ...

Primarul General, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință de lucru cu participarea responsabililor din cadrul subdiviziunilor municipale de transport și reprezentanții companiilor MasterCard şi VISA, parteneri ai proiectului-pilot de taxare electronică în transportul public municipal. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte care se referă includerea în sistemul de taxare electronică, pe perioada de pilotare, a tuturor categorilior de ...

Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 22 februarie, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale. Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău. Ordinea de zi a şedinţei din 22 februarie 2021: 1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea ...