Prima ședință de lucru în scopul elaborării Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025, desfășurată în regim online


Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a convocat vineri angajații Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului (DGPDC) într-o ședință de lucru, în vederea familiarizării cu activitățile privind elaborarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025.

Conform acordului de colaborare dintre Primăria Chișinău și UNICEF, pentru elaborarea planului de acțiuni, UNICEF l-a contractat pe expertul Sergiu Ostaf, care va oferi sugestii consultanță în procesul de elaborarea a planului de acțiuni, în perioada: martie – mai 2021.

Totodată, Angela Cutasevici, a propus crearea unui grup consultativ și o foaie de parcurs temporară, unde vor fi stipulate primele acțiuni planificate pe o perioadă scurtă de timp, care vor fi incluse ulterior în Planul de acțiuni.

La fel, s-a propus că la prima etapă de lucru să fie implicați în proces Serviciul resurse umane, Direcția evidență contabilă din cadrul DGPDC, Direcția asistență socială și sănătate, Direcția generală educație, tineret și sport și Direcția finanțe din cadrul Primăriei mun. Chișinău.

Planul de acțiuni se elaborează în baza deciziei nr. 11/18 din 16.07.2020 a Consiliului municipal Chișinău, „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025″ și va conține: obiective specifice (preluate din Strategia aprobată); acțiuni/măsuri (preluate din Strategia aprobată); activități de realizare; indicatori de monitorizare (la obiective, acțiuni/măsuri); costuri de implementare (buget); termen de realizare; instituția responsabilă (organizații partenere).

 
Source link