Fermierii care dețin vaci, oi sau capre pot depune cereri pentru subvenționare. Ce documente trebuie prezentate la AIPA


Din 1 aprilie, deținătorii de animale înregistrați în Registrul de stat al animalelor pot depune dosarele de solicitare a suportului financiar la Subdiviziunile Teritoriale ale AIPA.

Plățile vor fi oferite per cap de animal pentru deținătorii de vaci (de la 5 mii până la 7 mii de lei), ovine (de la 300 până la 500 de lei) și caprine (de la 300 până la 500 de lei).

Totodată, pentru animalele de rasă pură, exploatate în cadrul fermelor zootehnice de prăsilă, din rasa pentru care au fost atestate fermele zootehnice de prăsilă și care fac obiectul evidenței zootehnice conform instrucțiunilor de bonitare, valoarea plății directe acordate se majorează cu 50%.

Pentru obţinerea plăţilor directe per cap de animal sunt necesare următoarele documente:

1) cererea de solicitare a plăţilor directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal; 2) copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier); 3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare; 4) copia poliţei de asigurare a animalelor; 5) copia certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii de profil ramural; 6) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate; 7) copia atestatului fermei zootehnice de prăsilă (după caz); 8) fişele individuale ale animalelor de rasă (pe specii), pentru fermele zootehnice de prăsilă. 1

Pentru implementarea Plăților directe per cap de animal, anual din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate cel puțin 30%, iar în anul curent, această sumă constituie 80 mil. lei.

Source link