DE CE NU POATE FI OPRIT DEZMĂȚUL DE CAPTURARE A UNIVERSITĂȚILOR?

Schimbarea bruscă a sistemului socio – economic, care s-a produs după obținerea independenței în a. 1992, a descătușat ideile elitelor negative și a dat frâu liber imaginației acestora. Conform definiției, categoria respectivă este duplicitară, molipsită de aroganță, ambiții neîntemeiate, lipsită de idealuri şi motivații morale, care trădează tot ce se poate de trădat pentru orgoliul de superbie dominatoare. Elita negativă intervine, în prim plan, de fiecare data când se produc schimbări în societate. În sistemul de învățământ superior au reușit să captureze unele universități și instituții ce țin de finanțarea cercetărilor științifice, acordarea titlurilor științifice și didactice, proprietatea intelectuală,… În cele ce urmează o să ne referim la o captură recentă –  Consiliului de Etică şi Management.

 Scurt istoric. În conformitate cu articolul 108 din Codul Educației (2014) Misiunea de verificare a asigurării responsabilității publice a instituțiilor de învățământ superior revine Consiliului de etică şi management (CEM), care se constituie la nivel național, este o structură deliberativă independentă şi funcționează în baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației. Regulamentul de funcționare a CEM a fost elaborate în a. 2015. Prima componență a CEM a fost instituită prin Ordinul Ministrului Educației nr. 438 din 29,05.2017. După schimbarea în 2017 a conducerii Ministerului Educației acest Ordin n-a fost pus în aplicare. În 2020 Ordinul nr. 438 a fost abrogat și instituită o nouă componență a CEM, formată din: prof. univ. – 0, conf. univ. – 6, fără titluri științifice – 5 persoane. Potențialul Consiliului nou format se deosebește radical de cele din  Consiliile analoge din țări dezvoltate. De exemplu, în România Consiliul este format din: prof. univ. – 8 (toți cu renume mondial, incoruptibili prin definiție), conf. univ. (juriști)– 2 și un student. Componența actuală a fost promovată de: ex.-ministrul MECC – Igor Șarov, în colaborare cu președintele Consiluilui Rectorilor – Gh. Belostecnic, președintele ANACIP- Andrei Chiciuc. Probabil, având drept scop deturnarea misiunii CEM, au propus o componență care va contribui la extinderea procesului de capturare a universitățolor (dl. Igor Șarov se pregătea să preia USM și active nu de pe poziții de ministru, ci a clanul universitar din care ardea de nerăbdare să facă parte). Aceasta afirmație o fac în cunoștință de cauză. Ocupând în a. 2016 și începutul a. 2017 postul de viceministru al Educației am depus eforturi să instituim un CEM funcțional. În propunerile inițiale, parvenite de la Consiliul Rectorilor și ANACIP, nu erau incluși nici un prof. univ. La întrebarea adresată președintelui Consiliului Rectorilor: de ce vă bateți joc de componența CEM? , a răspuns – nicăieri nu sunt stipulate cerințele față de membrii CEM. Adică, persoana, care este obligată să contribuie la prosperarea sistemului de învățământ superior, considera că în componența CEM poate fi propus oricine. Trecând peste multe deficultăți am reușit să instituim un CEM în componența căruia figurau și 4 prof. univ., însă și un astfel de Consiliu a fost considerat că ar putea deranja pe unii rectori și ca urmare a fost, în mod illegal, instituită o nouă componență.

Consecințele, pentru sistemul de învățământ superior, a unei astfel de creaturi, le vom urmări în baza decizii luate, ca și cum (nu sunt sigur că a fost votată la acea dată) la 22. 12. 2020.

 Astfel la data de 03 și 13.12.2020 dl. conf. univ. Constantin Codreanu a sesizat CEM cu privire la încălcările actelor normative și etică la organizarea și desfășurarea alegerilor rectorului la UTM. În sesizarea depusă sunt stipulate următoarele:

  1. Încălcării de procedură:

1.1 Hotărârea C.D.S.I. din 25.11.2020 privind publicarea listei candidaților eligibili la funcția de rector al U.T.M. este ilegală, deoarece conform p.18 din Regulamentul U.T.M (art. 15 din Regulamentul – cadru) privind modul de alegere a rectorului, lista se face publică în cel puțin 10 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor (23.11.2020). Considerăm că scurtarea cu 8 zile a duratei minimale privind procesul de alegere a rectorului, prevăzută în actele normative, s-a făcut în mod intenționat și impune anularea Hotărârii respective.

1.2 Conform p. 14 din Regulamentul U.T.M. privind modul de alegere a rectorului, actele se întocmesc în limba română. Candidatul la al doilea mandat de rector, Viorel Bostan, a depus Curriculum Vitae în limba engleză. Ce a dorit să ascundă prin sfidarea conștientă a propriului Regulament? 

1.3 Scrisorile de intenție și declarațiile privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, n-au fost publicate pe pagina web a UTM.

1.4 Procesul de votare s-a făcut fără ca să fie asigurate condițiile de vot secret. Cabinele de vot erau  plasate în imediata apropiere de masa reprezentanților Biroului electoral al secției de votare. Rezultatul de 90% : 10% demonstrează că la UTM n-au avut loc alegeri, ci a fost organizat un spectacol. 

2. Lipsa de Integritate a candidatului repetat la funcția de rector Viorel Bostan. Deturnarea fondurilor bănești destinate pentru cercetare.

2.1 Furnizarea de informații false și fraudă în activitatea academică.  La acest capitol se înscrie furnizarea informației de amânare de la an la an a datei lansării pe orbită așa numitului „SATELIT MOLDOVENESC”, începând cu a. 2014. În a. 2014 se anunța că lansarea se amână pentru a. 2015, mai este nevoie de 3 mil. În a.2015 am fost informați că lansarea se amână pentru a. 2016, mai este nevoie  da 2 mil., și tot așa de la an la an. Se menționează că prin finanțarea proiectelor inutile pentru Republica Moldova,  care nu prezintă nici interes economic, nici științific, se produce o deturnare a fondurilor bănești în defavoarea domeniilor vitale pentru Republica Moldova.

În noiembrie 2019 a fost publicat în “Mesager Universitar”, U.T.M., articolul cu denumirea măreață: ,,Rectorul UTM a prezentat obiectivele C.N.T.S. la Congresul Internațional de Astronautică”, cel mai mare congres din lume a profesioniștilor din domeniul spațial, desfășurat în perioada 21-25.10.2019, la Washington. Deoarece în realitate Viorel Bostan nu se număra printre invitații la Congres (https://iafastro.directory/iac/browse/IAC-19/catalog-technical-programme), solicităm examinarea motivațiilor expuse în Ordinul de delegație, din bani publici, pe un termen de 10 zile la  Washington (19.10 – 28.10.2019) a dl. Viorel Bostan, rector U.T.M. (însoțit de încă doi colaboratori) și explicațiile expuse în darea de seamă după întoarcerea din Washington.

2.2.În sesizare se mai aduc o serie de exemple de deturnare a fondurilor bănești (fapte concrete sunt expuse în următoarele articole: http://moldova-suverana.md/article/iata-de-ce-n-au-ajuns-si-nu-vor-ajunge-niciodata-moldovenii-pe-luna_30375?, http://moldova-suverana.md/article/cine-beneficiaza-de-pseudoreforma-sistemului-de-cercetare_31397?, http://moldova-suverana.md/article/impostura-academico-stiintifico-novatoare-bugetofaga-a-acad-ion-bostan_31017?)

3.Utilizarea în teza de dr. hab. a dl. Viorel Bostan a unor Acte false privind  utilitatea și funcționalitatea elaborărilor. În sesizare se fac trimiteri la trei acte concrete.

4. Din ce raționamente se admite capturarea UTM? Faptul că după 23 de ani de deținere a funcției de rector, Ion Bostan, tatăl, a reușit să-și promoveze în a. 2015 în acest post feciorul, Viorel Bostan, care după 5 ani de conducere, prin mimarea unui concurs, preia conducere UTM pentru următorii 5 ani, indică că Universitatea Tehnică este capturată de familia Bostan. Din experiență acumulată, la nivel global, desprindem: fără o competiție pentru alegerea unor altor persoane în funcția de rector nu poate fi asigurată funcționarea democratică și meritocratică a învățământului superior. Prin ce se justifică deținerea unui astfel de record la scară mondială?

Contestația în cauză, a fost ca și cum „examinată” de către CEM, în regim de urgență, la data de 22.12.2020 , fără o analiză a aspectelor în legătură cu care a fost sesizat. La data de 05.01.2021 au expediat un răspuns codat, care nu poate fi copiat și distribuit (însoțit de o scrisoare de intimidare semnată de ministra Lilia Pogolșacare). 

  HOTĂRÂREA Nr.3 (datată cu 22 decembrie, 2020 a CEM)

1. A respinge cererile domnului Codreanu Constantin cu privire la anularea hotărârii CDSI al UTM din 25.11.2020, privind publicarea listei candidaților eligibili la funcția de rector al UTM, ca fiind neîntemeiate. 

2. A respinge acuzațiile aduse de domnul Codreanu Constantin către domnul Bostan Viorel în privința integrității, fiindcă verificarea acestora nu țin de competența și atribuțiile CEM.

3. A respinge solicitarea domnului Codreanu Constantin cu privire la anularea rezultatelor alegerilor rectorului UTM.

4. A sesiza CDSI al UTM cu privire la examinarea unor abateri de la cadrul normativ în vigoare ce țin de plasarea actelor candidaților declarați eligibili la funcția de rector pe pagina web a instituției. CEM atenționează CDSI al UTM de a respecta în continuare cu strictețe plasarea pe pagina web a instituției a tuturor documentelor, prevăzute de regulamentul instituției cu privire la modul de alegere a rectorului, în limba română.

5. A recomanda MECC de a modifica art. 15 din Regulamentul – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14 ianuarie 2015, care crează neclarități. Modificarea sintagmei din art. 15 „în cel puțin 10 zile” cu sintagma „în cel mult 10 zile”, ar epuiza situația confuză de aplicare a regulamentului actual cu privire la termenul de publicare a listei candidaților eligibili la funcția de rector.

Din așa numita HOTĂRÂREA Nr.3 din 22 decembrie, 2020 a CEM desprindem trei lucruri degradante:

1. Ignorarea faptelor. Constatarea privind publicarea listei candidaților eligibili după 2 zile (după expirarea termenului de depunere a dosarelor) și nu după 10 cum prevăd Regulamentele (cadru și UTM) reprezintă un fapt incontestabil; calificarea : fapt – neîntemeiat este dezonorată. Pentru a câștige bunăvoința familiei Bostan și a păstra cu orice preț capturarea UTM, membrii CEM au decis să apeleze la o procedură juridică care iese din limitele obișnuitului– schimbarea trecutului cu viitorul. În acest scop au hotărât să  „corecteze”  Regulamentele de alegere a rectorilor. În viziunile lor, Regulamentele ar putea fi aduse în concordanță cu încălcările comise la UTM, dacă sintagma „în cel puțin 10 zile”, va fi înlocuită cu sintagma – „în cel mult 10 zile”. În acest caz, presupusele „neclarități” cu limita de sus, ar putea fi puse pe seama „neclarităților” ce țin de limita de jos.  Este de menționat că aceiași organizatori al concursului,  nu s-au confruntat cu astfel de „neclarități” la alegerile rectorului UTM în a. 2016 (la acea dată sintagma respectivă a convenit și lista a fost publicată după expirarea termenului de 10 zile), adică presupusele „neclaritățile” depind de împrejurări; la viitoarele  alegeri, marca UTM, iar sar putea întâmpla convenabilă sintagma actuală cum a fost în 2016. Propunerea de a modifica regulamentul prin înlocuirea sintagmei din art. 15 „în cel puțin 10 zile” cu sintagma mai „clară”- „în cel mult 10 zile” este aberantă (sperăm că o astfel de aberație nu va fi luată în seamă). Menționăm că în regulamentele unor universități (de exemplu, USM) se utilizează sintagma: „în a 10 (zecea) zi” după expirarea termenului de depunere a dosarelor, care nu lasă loc pentru „corectări salvatoare”. Care n-ar fi fost varianta, diferența dintre 2 și 10 este prea mare și speculațiile făcute de către CEM sunt de prisos. 

2. Reproducerea frauduloasă a faptelor. În fapt, contrar prevederilor propriului Regulament (p. 14 a Regulamentului U.T.M), Viorel Bostan, urmărind scopuri meschine, în particular – tăinuirea originii etnice, a depus la concurs Curriculum Vitae în limba engleză.  Susținătorii lui Viorel Bostan de la CEM, în Hotărârea adoptată au evitat să se expună pe marginea acestei încălcări grosolane. În punctul 4 al Hotărârii, CEM atenționează CDSI al UTM să plaseze (pe viitor) pe pagina web a instituției toate documentele în limba română. Astfel, conform p. 4 din Hotărâre, participantul la concurs, contrar prevederilor p. 14 din Regulamentul U.T.M, ar putea depune unele acte într-o  limbă, iar altele în altă limbă, cum a și procedat V. Bostan,  însă CDSI este atenționat să le publice pe pagina web a instituției în limba română. Toate regulamentele trebuie să fie în armonie cu încălcările comise. Devotamentul nelimitat față de un clan, creează probleme irealizabile .N-ar fi fost de mirare, dacă creatura formată Igor Șarov ar veni cu o propunere radicală: de omis toate normele și regulele care impun restricții asupra imaginațiilor producătorilor de rău. 

3. Denaturarea misiunii CEM. Afirmația făcută în p. 2 al Hotărârii este în discordanță totală cu Regulamentul de funcționare a Consiliului de Etică și Management.

Concluzii. Componența actuală a CEM, își asumă rolul de umbrelă, pentru baronii de la universități. Se impune schimbarea urgență a componenței CEM, care în scurt timp a profanat scopul, misiunea și obiectivele care îi revin. Deoarece practica a demonstrat că structurile care delegează membrii în CEM, manifestă o atitudine iresponsabilă față de procesele care se produc în sistemul de învățământ superior, MECC trebuie să formuleze cerințe adecvate față de persoanele propuse: pof. univ., dr. hab, care au publicații în reviste internaționale de prestigiu și cel puțin un jurist de valoare. Structura actuală este preocupată de susținerea corupției din sistemul de învățământ superior, care agravează și mai mult starea de lucru.

Vasile MARINA, prof. univ., dr. hab. în științe fiz.-mat.