Curtea de Conturi a depistat o serie de nereguli la Ministerul Educației, Acadamia de Științe și Universitatea de Stat

Investiții inutile, lipsa facturilor fiscale și monitorizare deficitară a lucrărilor. Sunt doar câteva dintre neregulile depistate de un audit efectuat de Curtea de Conturi asupra unor parteneriate publice-private realizate de Ministerul Educației, Primăria municipiului Chișinău, Academia de Științe a Moldova și Universitatea de Stat din Moldova. 

Astfel, conform unei  Hotărâri de Guvern  cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, au fost aprobate 8 obiective  pentru MECC și 4 inițiative pentru AȘM. Totodată,  în baza deciziilor Consiliului Municipal Chișinău au fost propuse 18 obiective de implementare a parteneriatelor publice-private.

În final, în perioada 2014-2020 Primăria a încheiat  trei contracte, unul dintre ele fiind reziliat la etapa inițială. AȘM a încheiat un singur contract, iar Ministerul Educației și entitățile din subordine, în această perioadă, nu încheiat niciun contract de parteneriat public-privat.

Potrivit raportului de audit, Primăria municipiului Chișinău a executat organizarea, realizarea și supravegherea reconstrucției capitale a edificiului școlii nr. 85 din str. Constantin Stamati. Totuși,  auditul nu a identificat informații care ar fundamenta necesitatea reconstrucției capitale a acestei instituții, mai ales în condițiile în care în acea perioadă alte opt școli din capitală erau închise. 

Astfel,  auditul a constatat identificarea incorectă a obiectului pentru parteneriat public-privat precum și incoerențe în prevederile contractului.

În același timp,  Academia de Științe a Moldovei, la încheierea contractului de constituire a parteneriatului public-privat cu privire la construcția de locuințe şi obiective de menire social-culturală din str. Sprîncenoaia nr.1 şi nr.5, nu a explicat și justificat beneficiile partenerului public, fără să fie stabilită valoarea de referință a unui m2 de spațiu locativ.

În cadrul realizării parteneriatelor s-a constatat că livrarea investițiilor de către partenerii privați către partenerii publici s-a efectuat în lipsa eliberării facturii fiscale. 

Raportul de audit a mai constatat lipsa monitorizării asupra executării proiectului investițional din partea Universității de Stat din Moldova (USM), fapt care a dus la deficiențe în reflectarea și evidența contabilă a bunurilor primite, precum și nerealizarea integrală a tuturor obiectivelor stabilite.

 În rezultatul executării lucrărilor de construcție, agentul economic a transmis volumul de lucrări beneficiarului conform procesului verbal: pentru Blocul de studii nr. 2 – în sumă totală de 33,1 milioane de lei; pentru căminele nr. 10 nr. 11 nr.12 și nr.13 din str. Gheorghe Caşu, nr. 32 –  în sumă de 10,7 milioane de  lei pentru fiecare obiect; pentru bibliotecă – cu valoarea de 608,0 mii lei; pentru cantină – cu valoarea de 2,4 mil. lei, în toate cazurile nefiind întocmită și factura fiscală de livrare pentru lucrările executate. 

În  rezultat,  entitatea publică a contabilizat în evidența contabilă valoarea lucrărilor executate și transmise de către agentul economic în sumă totală de 78,7 milioane de lei în lipsa facturii și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate.

De asemenea, USM nu a putut prezenta echipei de audit documentele justificative care atestă numărul apartamentelor procurate de beneficiari la prețul preferențial, prezentând doar lista potențialelor investitori în complexul locativ din str. Gh. Cașu întocmită de către Comitetul Sindical al USM.

Scopul misiunii de audit era să se asigure de conformitatea organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor publice-private.

Source link